Retningslinier for samarbejde mellem SFO og indskoling:

0. klasserne:

 Skolen og SFO aftaler fra år til år, hvor mange dage i begyndelsen af skolestarten SFO deltager i skolen.     

 Endvidere deltager SFO'en  dag om ugen frem til efterårsferien.

 SFO har to primær-pædagoger tilknyttet 0. årgang. Primær-pædagogerne er kontaktpersoner til SFO.

 SFO deltager i begge skole/hjem-samtaler. SFO vil meget gerne inviteres til teammøde, når der skal samtales om elever.

 SFO kan spørges i forhold til rammeuge eller andet.

 0. klasselederne inviterer primærpædagogerne med i skoleårets planlægning.

 Endvidere deltager primær-pædagogerne ved første forældremøde.

 

1. klasserne:

SFO har en primær pædagog tilknyttet hver 1. klasse. Primær pædagogen er kontaktperson til SFO.

SFO deltager i begge skole/hjem-samtaler, anden er dog efter ønske fra forældre. SFO vil meget gerne inviteres til teammøde, når der skal samtales om elever.

SFO kan spørges i forhold til rammeuge eller andet.

Lærerne inviterer primærpædagogerne med i skoleårets planlægning.

Endvidere deltager primær-pædagogerne ved første forældremøde.

 

2. og 3. klasserne:

SFO deltager i skole/hjem-samtale, hvis lærere og pædagoger finder det nødvendigt. SFO vil meget gerne inviteres til teammøde, når der skal samtales om elever.

SFO kan spørges i forhold til rammeuge eller andet.

Lærerne inviterer primærpædagogerne med i skoleårets planlægning.

Endvidere deltager primærpædagogen ved første forældremøde.

 

 

Gældende for hele samarbejdet mellem indskoling og SFO:

I.f.t. ovenstående er det klasselærerne, der tager initiativ til at kontakte SFO.

Lærerne informerer primærpædagogerne om særlige aktiviteter i klassen.

Lærere og pædagoger orienterer hinanden, hvis elever oplever noget i skole/SFO, som er relevant for samarbejdspartnerne at vide (overlevering).

 

Retningslinjerne er vedtaget af Med-udvalget den 30. oktober 2008